FÖRETAGET

Parneus gräv & Mark är ett företag som inriktar sig på gräv och markarbeten vi utför tomt och markanläggningar. Företaget bildades hösten 2008 och ägs och drivs av Oskar Parnéus. Vi har vårt säte i Mälarbaden, Eskilstuna där vi även arbetar och har ansvaret över skötseln av golfbanan.


Goda kundrelationer är för oss av största vikt
och vi är därför måna om att ha en nära dialog
med våra kunder.

Vid större arbeten har vi samarbetspartners att
tillgå för att finnas med på bredden i vårt
tjänsteutbud.

Välkommen att kontakta oss om Ni har frågor!


ATT TÄNKA PÅ

Glöm inte att mäta ut vad som finns i marken så ni inte gräver sönder kablar och avlopp i onödan.Chansa inte när det gäller säkerheten, anlita utbildad och erfaren personal när ni behöver fälla träd.