VÄLKOMMEN TILL PARNÉUS GRÄV&MARK I MÄLARBADEN, ESKILSTUNA

Parnéus Gräv&Mark har som huvudinriktning att genomföra mark och tomtplaneringar, vi gräver och anlägger efter behov. Kontakta oss för en kostnadsfri offert, vi kommer ut på plats och ger er de rekommendationer som behövs för uppdraget.

REFERENSUPPDRAG


Nedan ser ni några exempel på uppdrag vi utfört tidigare, klicka gärna på bilderna för att se fler av våra utförda referensuppdrag.

Markanläggningsuppdrag - mälarbaden


Vi grävde nya avloppskanaler och dränerade så att våtområden kunde torrläggas. Vi byggde även en mur i terrasering som avslut vid sidan om huset.

Tomtanläggningsuppdrag - mälarbaden


Vi utförde tomtanläggning i detta uppdrag, bl. a byggde vi vidare på en befintlig stenanordning.

Trädfällningsuppdrag - mälarbaden


Här kan ni se lite exempel på trädfällningar och olika uppdrag där vi gjort om skogstomter till planerade.

Markanläggningsupdrag - mälarbaden


I detta uppdrag genomförde vi markanläggning där vi gjorde om en skogstomt till en planerad tomt med hylla i terrasering.

Grävningsupdrag - mälarbaden


I detta uppdrag anlade vi en pool, vi grävde och lade grunden för poolen med tillhörande dränering.

ATT TÄNKA PÅ

Glöm inte att mäta ut vad som finns i marken så ni inte gräver sönder kablar och avlopp i onödan.Chansa inte när det gäller säkerheten, anlita utbildad och erfaren personal när ni behöver fälla träd.