REFERENSUPPDRAG

Här nedan kan ni se några av de senaste referensuppdragen vi genomfört. Förhoppningsvis kan ni se något liknande som ni själva funderar på att genomföra och på det sättet kan detta vara till hjälp för er. Vi kommer gärna ut på plats hos er för att diskutera och ge vår syn på hur och vad vi kan hjälpa er med.

REFERENSUPPDRAG


Tomtanläggning


Vi utförde en tomtanläggning i detta uppdrag, vi grävde ned dränering och torrla våtlagda områden, vi byggde även en murkonstruktion i terrasering samt anla en yta framför källardörren med stenplattor i mönster. Som avslutning sådde vi ny gräsmatta.

Tomtanläggning


Vi utförde en tomtanläggning i detta uppdrag, bl. a byggde vi vidare på en befintlig stenanordning och färdigställde området runt omkring.

Trädfällningsuppdrag


Vi utföra träddfällningar av olika slag, vi har både erfarenhet och utbildning inom området, kanske behöver du slya av din tomt eller områden runt.

Markanläggning


Vi rensade ut träd och sly för att sedan beararbeta marken, dels för att schakta ner till den nivå kunden ville uppnå, vi återanvända en del av materialet, bl. a stenarna användes till stenmuren i terraseringen.
 

Grävningsuppdrag


Vi grävde här ut område för anläggning av en pool, vi ordnade med dränering och en stabil grund att bygga upp poolen på.

ATT TÄNKA PÅ

Glöm inte att mäta ut vad som finns i marken så ni inte gräver sönder kablar och avlopp i onödan.Chansa inte när det gäller säkerheten, anlita utbildad och erfaren personal när ni behöver fälla träd.