TJÄNSTER

Med en mångårig branscherfarenhet och utbildningar inom området har vi skaffat oss en bred kompetens inom gräv, mark och anläggningar genom åren. Vi löser det mesta åt er och hjälper gärna till med råd runt grönyteskötsel. Några exempel på tjänster vi erbjuder ser ni nedan, har ni ett behov som inte finns presenterat här neddan som ni behöver få gjort så ta en kontakt med oss så ser vi över ert behov.

TJÄNSTER OCH UTBUD


Markanläggning


Kanske är en del av tomten idag skogstomt och ni vill göra om det till en planerad tomt? Det är något vi har stor erfarenhet av och maskiner för.

Kontakta oss gärna för att få förslag på utförande och kostnad.Klicka här för att se lite exempelbilder

Tomtanläggning


Har ni ett behov av att anlägga någonting på tomten, exempelvis grävning, dränering, ny gräsmatta eller som på bilden en mur i terrasering.

Kontakta oss gärna för att få förslag på utförande och kostnad.Klicka här för att se lite exempelbilder

Schaktningsuppdrag


Vi utför schaktningsuppdrag av olika slag, kanske vill ni
förändra strukturen på er tomt, kanske behöver ni gräva
dränering. Kontakta oss för förslag på lösning.Klicka här för att se lite exempelbilder

Dräneringsuppdrag


Har ni problem med avrinning, vatten som står kvar på tomten som behöver dräneras? Vi har bred erfarenhet av att hantera sådana situationer och maskiner för att utföra det.

Kontakta oss gärna för att få förslag på utförande och kostnad.Klicka här för att se lite exempelbilder

Grävningsuppdrag


Har ni behov av att få grävt? Kanske ni ska sanera grunden och behöver gräva runt huset? Kanske behöver ni gräva diken? Oavsett grävning,

Kontakta oss gärna för att få förslag på utförande och kostnad.Klicka här för att se lite exempelbilder

Trädfällningar


Har ni träd ni vill fälla? Vi har både erfarenhet och utbildning inom området och är givetvis försäkrad vid sådana arbeten.

Kontakta oss gärna för att få förslag på utförande och kostnad.Klicka här för att se lite exempelbilder

ATT TÄNKA PÅ

Glöm inte att mäta ut vad som finns i marken så ni inte gräver sönder kablar och avlopp i onödan.Chansa inte när det gäller säkerheten, anlita utbildad och erfaren personal när ni behöver fälla träd.